GAÜ ve Havacılık

21 nci yüzyılın yükselen mesleği olan havacılık, çok yönlü ekonomik ve teknik donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek bir duruş sergileyen sektör olup, çok yönlü teorik ve uygulamalı etkin bir eğitime gereksinim göstermektedir. Dünya ve Avrupa Birliği (AB) içindeki “Havacılık Altyapısının” gelişimini değerlendiren GAÜ, üstlenmiş olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanması amacıyla; uçuş eğitimi dahil küresel havacılık alanında, özgün “Havacılık Yönetimi” programı ile çok yönlü ve boyutlu etkin ve sürekli gelişime açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi hedeflemiştir.

GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile “Nitelikli İnsangücü” yetiştirme hedefi kapsamında “Havacılık” konusunda “Dünya ile Birlikte” ön sıralarda etkin bir yer edinmeyi “Havacılık Vizyonu” olarak belirlemiştir.

Girne Amerikan Üniversitesi "Havacılık Yönetimi" Programı

Küreselleşme, teknoloji ve iletişimin dönüştürdüğü dünyada havacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bu süreçte havayolu taşımacılığının ulaşım sektörü içindeki payı düzenli olarak artmıştır. Havayolu taşımacılığında son 20 yılda yapılan düzenlemelerle sektöre hizmet veren işletme ve kuruluşların etkinliği ve pazar payı artmış ve 33 milyonluk bir istihdam ve 1.8 trilyon dolarlık bir ciroya ulaşılmıştır. Ekonomik göstergelere göre havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.

Havacılık sektöründe rekabetin yanında uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği isterlerinin yüksek olması ve sürdürülebilir bir büyüme ve gelişmenin sağlanması zorunluluğu doğru bir eğitim ve öğretim altyapısı ile yetişmiş nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı daha da derinleştirmektedir.

Uluslararası havacılık sektörü kendine özgü özellikleri olan iç ve dış rekabeti yüksek bir pazardır. Hızlı ve yoğun teknolojik gelişimin, ulaşım ve iletişim üzerindeki etkileri, sürekli artış gösteren ihtiyaç miktarı ve yolcu sayısı, oldukça dinamik ve rekabetçi bir pazar ve sektör ortamı yaratmaktadır. Bu dinamik ortam sektöre uygun nitelikli insan kaynağı ile teorik ve uygulamalı havacılık eğitime olan gereksinimi artırmaktadır. Küreselleşme bu gereksinime boyut kazandırmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerin bu olanaklara yeterince sahip olmadıkları değerlendirilmektedir.

GAÜ Havacılık Yönetimi programı; bu boşluğu doldurmayı ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerine bu olanakları etkin bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

Havacılık sektörü ihtiyaçların çok boyutluluğu kapsamında GAÜ Havacılık Yönetimi programı ekonomi ve işletme dersleri ile desteklenerek işletme, ekonomi, ve havacılık kuralları ile donanımlı elemanlar yetiştiren etkin bir havacılık programını 2005 yılından beri uygulamaktadır.

Dört yıllık havacılık yönetimi programı havacılık sektörüne rekabet ve emniyet farkındalığı yüksek geleceğin yöneticilerini yetiştirrmek üzere dizayn edilmiş olup, toplam 44 ders ve 132 krediden oluşmuştur. Programın temel özelliği, uçuş dahil havacılığa özgü özellikleri yönetimin değerleri ile birleştirilmesidir.

GAÜ Üniversitesinin; sürecin getirdiği tecrübesinin yanında, üç kıtayı kapsayan uluslararası kimliği ve çok kültürlü boyutunun kazandırdığı göreceli avantajlı duruşu ile havacılık sektörü ve yönetimlerinin ihtiyaçları ile örtüşen çok boyutlu bir eğitim ve öğretim ortamı ve uçuş eğitim programları ile de zenginleştiren özgün GAÜ Havacılık Yönetimi programı yoğun gereksinim duyulan nitelikli insan gücünü uluslararası havacılık sektörünün hizmetine sunmayı amaç edinmiştir.
VİZYON
GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile “Nitelikli İnsangücü” yetiştirme hedefi kapsamında “Havacılık” konusunda “Dünya ile Birlikte” ön sıralarda etkin bir yer edinmeyi “Havacılık Vizyonu” olarak belirlemiştir.


MİSYON
Havacılık Yönetimi programının misyonu; özgür düşüncesi, özgüveni, yöneticilik nitelikleri ve “Havacılık Sektörüne” özgün donanımı “yüksek” insangücü yetiştirmektir.


TEMEL DEĞERLER

Havacılığın temel prensiplerine ve güncel bilgisine hakimiyet
Modern yönetim becerisi
Özgür düşünme ve özgüvenli davranış
Etkin iletişim
Ekip çalışması, işbirliği ve liderlik
Küresel ve yerel düzeyde hukuki ve sosyal çevreyi anlama
Etkin analiz ve karar verme
Bilgisayar okur yazarlığı
Teorik bilgiyi uygulama ile birleştirme
Etik farkındalık ile disiplinli davranış

HEDEF

21 nci yüzyılın çok yönlü ekonomik ve teknik donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek bir duruş sergileyen havacılık sektörünün çok yönlü teorik ve uygulamalı etkin bir eğitime duyduğu gereksinim kapsamında, Dünya ve Avrupa Birliği (AB) içindeki “Havacılık Altyapısının” gelişimini değerlendiren GAÜ, üstlenmiş olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanması amacıyla; uçuş eğitimi dahil küresel havacılık alanında, özgün “Havacılık Yönetimi” programı ile çok yönlü ve çok boyutlu etkin ve sürekli gelişime açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi hedeflemiştir.

AKREDİTASYONLAR


Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
KKTC Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK)
Avrupa Konseyi İşletme Birliği Kurucu üyesi (ECBE)

Uluslararası İşletme Eğitimi Asemblesi (IACBE)
Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu (IABC)

ÜYELİKLERUluslararası Üniversiteler Birliği (IAU)
İslam Ülkeleri Üniversiteler Federasyonu (FUIW)
Avrupa Okullar Birliği Daimi Üyesi (ECIS)
Erasmus Öğrenci Ağı (ESN)
Eurhodip
Uluslararası İşletme Eğitimi Federasyonu Üyesi (IFBE)
Uluslararası Ödül Birliği Üyesi (IAA)
Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE)

Havacılık Yüksek Okulu Kursları

Hava Taşımacılığı Pilotu Sertifikasyonu
Havacılık İngilizcesi
Havacılıkta İnsan Faktörü ve Yönetimi
Amatör Pilot Sertifikasyonu
Ticari Pilot Sertifikasyonu
Havacılık Meteorolojisi
Hava Alanı Yönetimi
Havacılık Yönetimi
Hava Yolları İşletmeciliği
Havacılık Hukuku
Havacılık Emniyet ve Güvenliği
Havacılıkta Toplam Kalite Yönetimi
Uçuş Ekibi Kaynak Yönetimi
Havacılık Kuralları
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Uçuş Harekat Uzmanlığı

HAVACILIK YÖNETİMİ
MEZUNLARI İSTİHDAM ALANLARI

Havayolları İşletmeleri
Hava Alanı İşletmeleri
Devlet/Özel Sektör Havacılık Yönetimi Alanları
Havacılık Endüstrisi
Havacılık Bakım Kuruluşları
Hava Trafik ve Hava Seyrüsefer Birimleri
Havacılık Eğitimi Kuruluşları
Lojistik Kurum ve Kuruluşlar

İLETİŞİM

Adres

The American University | İstanbul
Maltepe Mh. Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sk. Merter İş Merkezi
Merter – Zeytinburnu / İstanbul

E-Posta

aviation@gau.edu.tr

Telefon

0 850 650 20 00
İsim
:
Ülke
:

Soyisim
:
Posta Kodu
:

Ünvan
:
Telefon
:

Şirket
:
İş Telefonu
:

Adres
:
Cep Tel.
:

 
 
Fax
:

Şehir
:
E-Posta
:

Konu
:
Seçiniz
  • Diğer
  • İnsan Kaynakları
  • Öneri
  • Reklam
  • Sponsorluk
  • Şikayet / Uyarı
  • Memnuniyet / Teşekkür
  • Yardım Talebi (Bireysel)
  • Yardım Talebi (Kurumsal)

Mesaj
  


Uluslararası

Linkler

Resim Yükle

Siz de, havacılık galerimizde,
kendi uçuş karelerinizi yayınlayabilirsiniz.

Resim Yükle

Galeri

Copyright © 1985-2018 The Chancellor and Board of Trustees | The American University
Girne American University | Directorate for Information Technologies